Sự kiện tiêu biểu của
ngành Nước Việt Nam

Chương trình sự kiện

Dự thảo Chương trình sự kiện (sẽ có thay đổi)

NGÀY 1: NGÀY 28 THÁNG 9 NĂM 2023 (Thứ Năm)

LỄ KHAI MẠC TRIỂN LÃM (sáng 28/9/2023)

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

07:30 - 08:00

Tiếp đón đại biểu

VWSA\Vietfair và BIWASE

08:00 - 08:20

Văn nghệ chào mừng

BIWASE và Vietfair

08:20 - 08:30

Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

MC

08:30 - 08:40

Phát biểu khai mạc của Hội Cấp Thoát nước Việt Nam

TS. Nguyễn Ngọc Điệp, Chủ tịch VWSA

08:40 - 08:50

Phát biểu của Lãnh đạo Bộ Xây dựng

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên BCHTƯ Đảng - Bộ trưởng Bộ Xây dựng

08:50 - 09:00

Phát biểu của UBND tỉnh Bình Dương

Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương

09:00 - 09:10

Phát biểu của Hiệp hội Nước quốc tế (International Water Association - IWA)

TS. Kalanithy Vairavamoorthy, Giám đốc Điều hành IWA

09:10 - 09:20

Phát biểu của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

Ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia của ADB tại Việt Nam

09:20 - 09:30

Lễ ký kết Biên bản hợp tác giữa VWSA và ADB

VWSA - ADB

09:30 - 09:45

Lễ ra mắt Hiệp hội ngành Nước các nước Đông Nam Á (SEAWUN)

VWSA/SEAWUN

09:45 - 10:00

Kỷ niệm hợp tác ngành Nước Việt Nam - Úc

VWSA/AWA

10:00 - 10:30

CẮT BĂNG KHAI MẠC TRIỂN LÃM QUỐC TẾ NGÀNH NƯỚC

 

 

10:30 - 11:30

 

THĂM QUAN CÁC GIAN HÀNG

VWSA cùng đại diện Bộ ngành, các Hội Nước quốc tế (VIP Tour) cùng toàn thể khách tham gia.

 

NGÀY 1: NGÀY 28 THÁNG 9 NĂM 2023 (Thứ Năm)

SỰ KIỆN BÊN LỀ: CUỘC HỌP LẦN II HIỆP HỘI NGÀNH NƯỚC CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á (SEAWUN) VÀ MẠNG LƯỚI CÁC DOANH NGHIỆP

LỚN NGÀNH NƯỚC (chiều 28/9/2023)

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

 

13:30 - 14.00

 

Đón tiếp đại biểu

Ban Hợp tác quốc tế VWSA và PERPAMSI

14:00 - 14:05

Giới thiệu đại biểu

VWSA

 

14:05 - 14:15

 

Phát biểu Khai mạc của Chủ tịch lâm thời SEAWUN

Lãnh đạo Hội Nước Indonesia (PERPAMSI)

 

14:15 - 14:25

Phát biểu chào mừng của Hội Cấp Thoát nước Việt Nam (VWSA)

TS. Nguyễn Ngọc Điệp, Chủ tịch VWSA

 

14:25 - 14:40

Trình bày dự thảo Chương trình và Kế hoạch hoạt động của SEAWUN

 

Đại diện PERPAMSI

 

14:40 - 15:00

Thảo luận tham gia ý kiến từ các thành viên của SEAWUN

PERPAMSI và các thành viên của SEAWUN

 

15:00 - 15:10

 

Thông qua dự thảo Kế hoạch hoạt động của SEAWUN

PERPAMSI và các thành viên của SEAWUN

15:10 - 15:40

Giới thiệu Chương trình Water.org

Water.org

15:40 - 15:50

Giải lao

 

 

15:50 - 16:50

Giói thiệu về Chương trình 300 doanh nghiệp ngành nước lớn nhất Thế giới (Water Leaders)

 

Global Water Intelligence (GWI)

 

16:50 - 17:30

Giao lưu kết nối giữa các Hội viên của SEAWUN và 300 doanh nghiệp ngành nước lớn nhất Thế giới (Water Leaders)

 

GWI và SEAWUN

 

18:30 -

 

Giao lưu ăn tối với các thành viên SEAWUN

Tham dự cùng VWSA, các đại biểu quốc tế và Bộ, ngành

 

NGÀY 1: NGÀY 28 THÁNG 9 NĂM 2023 (Thứ Năm)

SỰ KIỆN BÊN LỀ: TRÌNH DIỄN CÔNG NGHỆ CỦA IMAGINE H2O ASIA

(chiều 28/9/2023)

Thời gian

Sự kiện

 

Phát biểu Khai mạc

16:00

Sự kiện bắt đầu

16:05

Giới thiệu về các đổi mới sáng tạo ngành nước của Imagine H2O Asia

16:15

Phát biểu khai mạc bởi VWSA

16:20

Phát biểu khai mạc bởi PUB

 

Giới thiệu dự án tại Việt Nam

 

16:25

Doanh nghiệp EnvironSens và SAWACO

Bài thuyết trình từ các công ty khởi nghiệp về công nghệ ngành nước

(Videos & Hỏi đáp trực tiếp)

16:40

Mempure

16:51

Indra Water

17:02

Hydroleap

17:13

PureActive Water

17:24

Teredo Analytics

 

Bế mạc

17:29

Phát biểu bế mạc bởi Enterprise Singapore

 

Gặp gỡ và trao đổi sau sự kiện

17:35

Ăn nhẹ tới 19:00

NGÀY 2: NGÀY 29 THÁNG 9 NĂM 2023 (Thứ Sáu) - CÁC PHIÊN HỘI THẢO

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1: DỰ THẢO LUẬT CẤP, THOÁT NƯỚC

(sáng 29/9/2023)

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

08:00 - 08:30

Đón tiếp đại biểu

Vietfair / VWSA

08:30 - 08:35

Giới thiệu đại biểu

Vietfair / VWSA

 

08:35 - 08:40

 

Phát biểu Khai mạc

TS. Nguyễn Ngọc Điệp, Chủ tịch VWSA

 

08:40 - 09:00

 

Phát biểu của Lãnh đạo Bộ Xây dựng

Ông Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng

 

09:00 - 09:20

 

Trình bày tóm tắt các nội dung cơ bản của dự thảo Luật Cấp, Thoát nước

Ông Nguyễn Minh Đức, Trưởng phòng Quản lý Cấp nước, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng

 

09:20 - 09:35

 

Tham luận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Luật Cấp, Thoát nước

Ông Phạm Quốc Hưng, Phó Trưởng phòng phụ trách, Phòng Quản lý nước sạch nông thôn, Cục Thủy lợi

 

09:35 - 09:50

 

Tham luận của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Luật Cấp, Thoát nước

Ông Nguyễn Minh Khuyến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

09:50 - 10:00

 

Thực hiện PPP trong lĩnh vực cấp thoát nước Việt Nam - Khó khăn, thách thức và giải pháp

Bà Vũ Quỳnh Lê, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

10:00 - 10:15

Giải lao

 

 

10:15 - 10:30

Kinh nghiệm quốc tế về định hướng thị trường và vai trò tham gia của khu vực tư nhân trong lĩnh vực cấp thoát nước - bài học phù hợp với Việt Nam

 

Đại diện Ngân hàng Thế giới (WB)

 

10:30 - 10:45

Giới thiệu Khoản vay không bảo lãnh cho doanh nghiệp cấp nước Việt Nam

Ông Won Myong Hong, Chuyên gia cao cấp Ban vốn vay tư nhân - ADB

10:45 - 11:15

Thảo luận

Toàn thể đại biểu

11:15 - 11:30

Tổng kết và Bế mạc Hội thảo Chuyên đề 1

Lãnh đạo VWSA


* GHI CHÚ: HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 2 VÀ HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 3 ĐƯỢC TỔ CHỨC SONG SONG

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 2: THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG VÀ MÔI TRƯỜNG (chiều 29/9/2023)

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

13:30 - 13:40

Phát biểu khai mạc

Lãnh đạo VWSA

 

13:40 - 13:55

 

Chính sách phát triển thoát nước và xử lý nước thải và những định hướng trong giai đoạn tới

Ông Lương Ngọc Khánh, Trưởng phòng Quản lý Thoát nước và XLNT, Cục Hạ tầng Kỹ thuật, Bộ Xây dựng

 

13:55 - 14:10

Một số đề xuất, kiến nghị để phát triển lĩnh vực Thoát nước và xử lý nước thải ở Việt Nam

Bà Hạ Thanh Hằng, Phó Chủ tịch VWSA

 

14:10 - 14:25

Chính sách của Nhật Bản về thoát nước và xử lý nước thải

Ông Tamoto Norihide, Chuyên gia Chính sách JICA

 

14:25 - 14:40

Các giải pháp hiệu quả và chi phí hợp lý với việc áp dụng các nguyên tắc của nền kinh tế tuần hoàn trong ngành Nước

 

Ông Bálint Horváth, Tổng Thư ký Hội Đối tác ngành Nước Hungary

 

14:40 - 14:55

Quy hoạch cơ sở hạ tầng linh hoạt về nước cho khu vực nông thôn và thành thị sử dụng Dữ liệu lớn

Tiến sĩ Jan Friesen, Viện Nước UFZ - Tp. Leipzig, Đức

 

14:55 - 15:10

Sử dụng năng lượng hiệu quả - Cách tiếp cận, phương pháp và xây dựng cộng đồng tại Việt Nam

Ông Trần Tiến Hòa, Cố vấn về Năng lượng - Tổ chức GIZ (Đức)

15:10 - 15:30

Hỏi đáp và Thảo luận

Toàn thể đại biểu

15:30 - 15:45

Giải lao

 

 

15:45 - 16:00

Triển khai thực hiện thoát nước và xử lý nước thải - những bài học kinh nghiệm

Công ty CP-Tổng Công ty Nước- Môi trường Bình Dương (BIWASE)

 

16:00 - 16:20

Giới thiệu về Công nghệ xử lý nước sinh hoạt, nước thải và phát triển nguồn nhân lực của Nhật Bản

Cục Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp vùng Kansai, Nhật Bản

 

16:20 - 16:45

Giới thiệu các giải pháp công nghệ và vật tư, thiết bị tiên tiến trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải

Các nhà cung cấp công nghệ và thiết bị trong nước và quốc tế

16:45 - 17:00

Tổng kết và Bế mạc Hội thảo Chuyên đề 2

Toàn thể đại biểu


* GHI CHÚ: HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 2 VÀ HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 3 ĐƯỢC TỔ CHỨC SONG SONG

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 3: CÁC GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CHO NGÀNH NƯỚC (chiều 29/9/2023)

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

13:30 - 13:40

Phát biểu Khai mạc

Lãnh đạo VWSA

 

13:40 - 13:55

Lựa chọn công nghệ cấp thoát nước thích ứng với biến đổi khí hậu

 

Ban Khoa học - Công nghệ VWSA

13:55 - 14:10

Quản lý rủi ro ngành Nước thích ứng với BĐKH

Cục Hạ tầng Kỹ thuật, Bộ Xây dựng

 

14:10 - 14:25

Cấp nước nông thôn thích ứng với Biến đổi khí hậu ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Công cụ để xây dựng khả năng thích ứng.

 

Đại diện Ngân hàng Thế giới (WB)

 

14:25 - 14:40

Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện Cấp nước an toàn

PGS. TS Trần Thị Hiền Hoa, Đại học Xây dựng Hà Nội

 

14:40 - 14:55

Quản lý nhà nước về đo lường đối với đồng hồ đo nước

Ông Trần Quý Giàu, Vụ trưởng Vụ Đo lường, Tổng cục Đo lường chất lượng

 

14:55 - 15:10

Ứng phó và phục hồi của ngành Nước khi đối mặt các hiện tượng thời tiết cực đoan - Kinh nghiệm của Úc

 

Bà Corinne Cheeseman, Giám đốc Điều hành Hội Nước Úc

 

15:10 - 15:20

Phương pháp bổ cập nước ngầm thích ứng với Biến đổi khí hậu - kinh nghiệm từ Phần Lan.

Ông Mika Kärkkäinen, Đại diện Diễn đàn Nước Phần Lan

 

15:20 - 15:30

Cơ sở Hạ tầng Xanh (nước và tự nhiên) thích ứng với Biến đổi khí hậu ở Việt Nam

Ông Frank Pogade, Chủ tịch Tổ chức Giải pháp ngành Nước Đông Nam Á

15:30 - 15:45

Giải lao

Toàn thể đại biểu

 

15:45 - 16:00

Giới thiệu về Tiêu chuẩn Quản lý nước Quốc tế (AWS)

Bà Megan McLeod, Giám đốc Chương trình - Liên minh Bảo tồn Nước

 

16:00 - 16:30

Giới thiệu các giải pháp công nghệ và vật tư, thiết bị tiên tiến, thích ứng với BĐKH

Các nhà cung cấp công nghệ và thiết bị trong nước và quốc tế

16:30 - 17:00

Tổng kết và Bế mạc Hội thảo Chuyên đề 3

Toàn thể đại biểu

 

SỰ KIỆN TIỆC TRI ÂN

 

17:30 - 20:00

·      Phát biểu cảm tưởng của các đại biểu và một số đơn vị tài trợ sự kiện.

·      Mời cơm tối tất cả đại biểu tham dự

Toàn thể đại biểu tham dự Hội thảo ngày 29/09/2023 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Dương

NGÀY 3: NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2023 (sáng Thứ Bảy) HỘI THẢO, LỄ TRAO GIẢI VÀ BẾ MẠC

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 4: KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC NGÀNH NƯỚC VIỆT NAM (sáng 30/9/2023)

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

07:30 - 07:45

Đón tiếp đại biểu cho nội dung I

BIWASE

 

07:45 - 08:45

(I) Chương trình Định hướng nghề nghiệp: Giới thiệu ngành Cấp thoát nước với các em học sinh Trung học phổ thông

 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương - BIWASE

08:45 - 09:00

Giải lao + Đón tiếp đại biểu cho nội dung II

Vietfair / VWSA

 

09:00 - 09:15

(II) Khoa học - Công nghệ vì mục tiêu phát triển bền vững ngành Nước Việt Nam: Thực trạng, những thách thức và cơ hội

GS. TS. Nguyễn Việt Anh, Phó Chủ tịch - Trưởng Ban Khoa học Công nghệ VWSA

 

09:15 - 09:45

Vật tư thiết bị ngành Nước hướng tới cấp nước an toàn và phát triển bền vững

Các doanh nghiệp vật tư ngành Nước quốc tế và Việt Nam

 

09:45 - 10:00

Đào tạo phát triển nguồn nhân lực ngành Nước - kết quả và nhu cầu phát triển trong thời gian tới

ThS. Phạm Xuân Điều, Trưởng Ban Đào tạo VWSA

 

10:00 - 10:15

 

Nuôi dưỡng tương lai: Tạo điều kiện cho các cán bộ trẻ ngành Nước tại Việt Nam

TS. Trần Văn Huy, Chủ tịch Mạng lưới Cán bộ trẻ ngành Nước Việt Nam (YWP)

10:15 - 10:45

Thảo luận

Tất cả

LỄ TRAO GIẢI VÀ BẾ MẠC

10:45 - 10:50

Phát biểu đề dẫn của Ban Tổ chức

Lãnh đạo VWSA

 

 

10:50 - 11:30

Lễ trao giải

-    Trao giải Đồ án tốt nghiệp xuất sắc sinh viên ngành Nước năm 2023

-    Trao giải Gian hàng triển lãm xuất sắc

 

 

Lãnh đạo / Ban Đào tạo / Văn phòng VWSA

 

11:30 - 11:45

 

Tổng kết và Bế mạc Tuần lễ ngành Nước Việt Nam

TS. Nguyễn Ngọc Điệp, Chủ tịch VWSA

 

NGÀY 3: NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2023 (sáng Thứ Bảy)

THĂM QUAN CÔNG TRÌNH CẤP, THOÁT NƯỚC TẠI BÌNH DƯƠNG

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

09:00 - 11:00

Thăm quan Chi nhánh Cấp nước Khu Liên hợp

BIWASE / VWSA (Lựa chọn 1)

09:00 - 11:00

Thăm quan Chi nhánh xử lý nước thải Thủ Dầu Một

BIWASE / VWSA (Lựa chọn 2)

* GHI CHÚ:

  • LỰA CHỌN 1 VÀ LỰA CHỌN 2 SẼ ĐƯỢC TỔ CHỨC SONG SONG HOẶC LẦN LƯỢT TỪNG ĐIỂM;
  • KHÁCH THĂM QUAN CẦN ĐĂNG KÝ TRƯỚC VÀ CÓ THỂ PHẢI TRẢ PHÍ THĂM QUAN;
  • KHÁCH ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG CẦN CÓ MẶT TẠI NƠI TẬP TRUNG 30 PHÚT TRƯỚC GIỜ XUẤT HÀNH.