Sự kiện tiêu biểu của
ngành Nước Việt Nam

Lịch sử Hội Cấp thoát nước Việt Nam

Hải Nguyễn

Nhân kỷ niệm 35 năm thành lập Hội Cấp thoát nước Việt Nam (7/6/1988 - 7/6/2023), chúng tôi xin giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển của Hội.

Giai đoạn 1988 - 1998: Những định hướng ban đầu

- Ngày 7/6/1988, Hội Xây dựng Việt Nam ra Quyết định số 105 cho phép thành lập Hội Khoa học kỹ thuật chuyên ngành xây dựng Cấp thoát nước, gọi tắt là Hội Cấp thoát nước. Từ đó, ngày 7/6 trở thành ngày truyền thống của Hội.

- Ban Chấp hành nhiệm kỳ I gồm 31 ủy viên do TS. Lê Long làm Chủ tịch và kỹ sư Trần Văn Mô làm Tổng Thư ký.

- Số lượng Hội viên: 107.

- Năm 1994, trở thành thành viên Hội Nước Quốc tế (IWA).

- Tổng công suất cấp nước tăng từ 1.675.000 m3 (1988) lên 2.500.000 m3 (1998).

- Đầu năm 1998, Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam được thành lập.

 

Giai đoạn 1988 - 1998: Những định hướng ban đầu

Giai đoạn 1998 - 2005: Chính thức trở thành một tổ chức xã hội nghề nghiệp

- Số lượng Hội viên: 107.

- Ngày 16/11/1998, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh.

- Ban Chấp hành nhiệm kỳ II gồm 43 ủy viên, do ông Nguyễn Tôn, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Chủ tịch, ông Vũ Kim Quyến làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký.

- Ngày 15/5/2001, Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội Vụ) ra Quyết định số 24/2001/QĐ-BTCCBCP quyết định thành lập Hội Cấp thoát nước Việt Nam trên cơ sở tách ra từ Hội Xây dựng Việt Nam.

- Năm 2005, xây dựng hệ thống dữ liệu cấp nước benchmarking do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.

 

Giai đoạn 1998 - 2005: Chính thức trở thành một tổ chức xã hội nghề nghiệp

Giai đoạn 2005 - 2010: Đổi mới và phát triển

- Số lượng Hội viên: 233.

- Ngày 25/9/2005, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III được tổ chức tại thành phố Huế, đặt mục tiêu “Đổi mới - Phát triển - Hội nhập”.

- Ban Chấp hành nhiệm kỳ III gồm 49 ủy viên, do ông Nguyễn Tôn làm Chủ tịch, ông Vũ Kim Quyến làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký.

- Tham gia đề xuất, góp ý các vấn đề chính sách mạnh mẽ, đóng góp vào sự ra đời của Nghị định số 88/2007/NĐ-CP của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp, Nghị định số 117/2007/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch,...

- Mở rộng hoạt động đối ngoại với nhiều tổ chức chuyên ngành khu vực và trên thế giới như: WB, ADB, WHO, AUSAID, JICA, GIZ...

 

 

Giai đoạn 2010 - 2015: Đoàn kết, đổi mới, phát triển và hội nhập

- Tháng 11/2010, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV được tổ chức tại thành phố Hải Phòng, với sự có mặt của 250 đại biểu. Hội vinh dự được đón nhận Huân Chương Lao động hạng Nhì.

- Ban Chấp hành nhiệm kỳ IV gồm 53 ủy viên. Ông Nguyễn Tôn tiếp tục được bầu làm Chủ tịch. Ông Trần Quang Hưng làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký.

- Ngày 19/4/2011, Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2 tổ chức tại Phú Thọ bầu Anh hùng Lao động Cao Lại Quang, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội.

- Đóng góp vào việc ban hành Nghị định số 80/2014/NĐ-CP của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải.

- Tháng 7/2013, triển khai dự án DEVIWAS nâng cao năng lực cho ngành Nước Việt Nam.

- Đầu năm 2015, xây dựng “Chiến lược phát triển Hội Cấp thoát nước Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2030".

 

Giai đoạn 2010 - 2015: Đoàn kết, đổi mới, phát triển và hội nhập

Giai đoạn 2015 - 2020: Đổi mới nhận thức, nâng cao vị thế, phát triển bền vững

- Số lượng Hội viên: 300+

- Ngày 31/10/2015, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V được tổ chức tại Bình Dương.

- Ban Chấp hành nhiệm kỳ V gồm 75 ủy viên. Ông Cao Lại Quang tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội.

- Năm 2016, củng cố tổ chức bộ máy Hội, thành lập Ban Chính sách Phát triển, Ban Hợp tác Quốc tế.

- Tháng 10/2017, thành lập Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng ngành Nước Việt Nam.

 

Giai đoạn 2015 - 2020: Đổi mới nhận thức, nâng cao vị thế, phát triển bền vững

Giai đoạn 2020 - nay: Đẩy mạnh hợp tác quốc tế hướng tới phát triển bền vững

- Ngày 28/11/2020, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh.

- Ban Chấp hành nhiệm kỳ VI gồm 82 ủy viên. Ông Nguyễn Ngọc Điệp, nguyên Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Văn phòng Chính phủ, làm Chủ tịch Hội.

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế với các đối tác như Hội Nước Quốc tế, Hội Nước Australia, Diễn đàn Nước Phần Lan, GIZ, JICA,...

- Năm 2022, tổ chức sự kiện Tuần lễ ngành Nước Việt Nam - Vietnam Water Week 2022 tại Hà Nội, hướng tới xây dựng sự kiện mang tính thương hiệu, tầm cỡ của ngành Nước quốc gia.

 

Giai đoạn 2020 - nay: Đẩy mạnh hợp tác quốc tế hướng tới phát triển bền vững.