Sự kiện tiêu biểu của
ngành Nước Việt Nam

Đơn vị tổ chức

Thông tin về ban tổ chức và đơn vị phối hợp tổ chức

Hội Cấp thoát nước Việt Nam

Hội Cấp thoát nước Việt Nam được thành lập ngày 7/6/1988, Hội là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các tổ chức, cá nhân làm công tác quản lý, tư vấn, nghiên cứu khoa học, đào tạo, xây dựng, khai thác vận hành, sản xuất kinh doanh vật tư thiết bị liên quan đến lĩnh vực cấp thoát nước tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần phát triển lĩnh vực cấp thoát nước, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đóng góp vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hiện nay, Hội có trên 300 hội viên tập thể và cá nhân hoạt động trên phạm vi cả nước, đại diện cho gần 70.000 cán bộ, viên chức, người lao động, các nhà khoa học, quản lý hoạt động trong lĩnh vực cấp thoát nước và vệ sinh môi trường.

Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam

Được thành lập từ năm 1998, Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam là cơ quan ngôn luận của Hội Cấp thoát nước Việt Nam, chịu trách nhiệm truyền tải những thông tin cập nhật, phong phú, đa dạng và đa chiều về mọi mặt của ngành Nước tới độc giả đại chúng.

Với hai phiên bản tạp chí in và tạp chí điện tử, chúng tôi tự hào là tiếng nói của những nhà nghiên cứu và quản trị cao cấp ngành nước, là diễn đàn của tất cả những người yêu quý và trân trọng nguồn tài nguyên nước vô giá.

Công ty CP Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam

Công ty CP Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam - VIETFAIR là một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam chuyên tổ chức Hội chợ - Triển lãm và quảng cáo, hoạt động XTTM trong nước và Quốc tế. Công ty có đội ngũ cán bộ với bề dày kinh nghiệm, tận tâm với công việc, sáng tạo, học hỏi để hoàn thiện mình, đã tạo nên ưu thế và bản sắc riêng để VIETFAIR luôn đem lại thành công cho khách hàng...

VIETFAIR luôn một tôn chỉ: “Vì khách hàng và phục vụ khách hàng”